Dokumentáció és szabályozás az adatok védelméről és kezeléséről

A honlap használatakor, a felhasználói élmény fokozása érdekében ’sütik’ használatára kerülhet sor.

Az adatkezelés jogalapja az érintett egyértelmű hozzájárulása, amit az oldalon elhelyezett Adatkezelési Szabályzat elfogadásával tesz meg. Az adatok (mail címek és a hozzá tartozó nevek) kezelésének a célja, a kérdező kérdéseire való válaszadás.

Az adatkezelőhöz beérkező mail címek csak a Google mint adatszolgáltató által üzemeltetett Gmail levelezőrendszerben kerülnek tárolásra, a Google adatkezelési szabályzata és irányelvei alá tartoznak, az adatkezelő oldaláról a hozzáférés egyéni jelszóval 2 szinten védett, amit csak az adatkezelő ismer. Innen nem kerülnek letöltésre és további feldolgozásra.

Az adatkezelő Facebook profilján megjelenő, az érdeklődő által küldött személyes adatok (az érdeklődő profilja) a Facebook mint adatszolgáltató által üzemeltetett Facebook felületen kerülnek tárolásra, a Facebook adatkezelési szabályzata és irányelvei alá tartoznak, az adatkezelő oldaláról a hozzáférés egyéni jelszóval védett, amit csak az adatkezelő ismer. Innen nem kerülnek letöltésre és további feldolgozásra.

Megbízási Szerződés esetén, a szerződéshez és a számlázáshoz szükséges adatok, adatvédelmi szempontból a “Jogi kötelezettség” hatálya alá esnek. Ezen adatok kezelésének a célja, a számlázáshoz és a Megbízási Szerződéshez szükséges adatok biztosítása. A szerződések és a számlák, a vállakozás mindenkori bejelentett székhelyén kerülnek tárolásra a törvény által meghatározot 8 évig. Ezután a 8 év után, a vállalkozó által évente egyszer megsemmisítésre kerülnek.

A szerződések és számlák, a Magyar Posta (adatfeldolgozó) által kerülnek kézbesítésre, ahova a feladáshoz és a felvételhez az adatkezelő személyesen szállítja.

A számlák könyvelendő példányai a vállakozás mindenkori könyvelőjénél (adatfeldolgozó) kerülnek tárolásra, ahová az adatkezelő személyesen szállítja.

Az említett adatokon kívül, egyéb adatok nem kerülnek átadásra és kezelésre.
Az említett kapcsolódásokon és felületeken kívül, egyéb kapcsolódások és felületek nem kerülnek adatvédelmi szempontból bevonásra.

Amennyiben Ön nem ért egyet az adatkezelés ezen szabályozásával és az adatai az általam ismertetett módon való kezelésével, kérem ne vegye fel velem a kapcsolatot.
Az ismertetett adatkezelésemre vonatkozó igényeit, elvárásait és esetleges panaszait az agyuris@gmail.com mail címemre várom.

Gyuris Attila, ennek az oldalnak a tulajdonosa és az adatkezelője ezennel nyilatkozom, hogy az itt leírtak a valóságnak megfelelnek.

Gyuris Attila

egyéni vállalkozó

 agyuris@gmail.com
 +36705059267
H-1113. Budapest, Villányi út 22/A.
Adószám:
67370812-1-43
Nyilvántartási szám:
50132630